Bedrijfsopleidingen

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen zet vanaf 1 januari 2019 in op een vernieuwde visie inzake bedrijfsopleidingen en de integratie van interim-arbeiders. De reglementeringen ‘bedrijfsopleidingen risicoarbeiders’ en ‘inhouse’ worden in deze hervormd tot één reglementering in kader van bedrijfsopleidingen. TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van arbeiders binnen West-Vlaamse bedrijven PC 111.1 & 111.2.


TOFAM West-Vlaanderen zet vanaf 1 januari 2019 in op een vernieuwde visie inzake bedrijfsopleidingen en de integratie van interim-arbeiders. De reglementeringen ‘bedrijfsopleidingen risicoarbeiders’ en ‘inhouse’ worden in deze hervormd tot één reglementering in kader van bedrijfsopleidingen. TOFAM West-Vlaanderen voorziet een financiële tegemoetkoming in de om- en bijscholing van arbeiders binnen West-Vlaamse bedrijven PC 111.1 & 111.2.

 

Wat is opleiding ?

De overdracht van een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden van één of meerdere trainers naar één of meerdere arbeiders, deze is zowel theoretisch als praktisch van aard.

 

Tussenkomsten in formele en informele opleiding:

Formele opleiding:

Alle door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de arbeider.

 

-De opleiding gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren

-De opleiding omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)

-De opleiding duurt in totaal minstens 3 dagen en gaat door in sessies van minstens 2 uur

-De opleiding vindt plaats binnen het bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever

-De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft

-Tussenkomst van max 20 dagen per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte dagen van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar).

-Tussenkomst van 100 euro per volle dag (50 euro per halve dag, 25 euro per sessie van 2 uur) (Sectorindex - jaarlijks in juli - toepassing per sprong van 10 euro)

 

Informele opleiding:

Alle door het bedrijf georganiseerde on the job training: een opleiding die doorgaat op de werkplek en waarbij er overdracht is van kennis en vaardigheden van één trainer naar één arbeider, dit zowel theoretisch als praktisch van aard. Voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie en bij mutatie van één functie naar een andere. Eveneens van toepassing bij ingebruikname nieuwe productielijn, machines of werkmethodes. De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn. Een interne opleidingssessie los van de werkplek door een leverancier wordt beschouwd als on the job training.

 

-De opleiding gaat door binnen normale arbeidstijd, alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren

-De opleiding omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR)

-De opleiding duurt in totaal minstens 32 uur

-De opleiding vindt plaats binnen het bedrijf, met een interne of externe lesgever

-De interne lesgever heeft een opleiding train de trainer /mentorschap op de werkvloer gevolgd of het bedrijf voorziet in de opstart om de interne lesgever de opleiding train de trainer / mentorschap op de werkvloer te laten volgen of het bedrijf kan aantonen dat betrokkene de ervaring ter zake heeft

-Tussenkomst van 50% van maximum 160 uur opleiding per arbeider per kalenderjaar (De niet opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar)

-Tussenkomst van 14,19 euro per uur (Sectorindex - jaarlijks in juli)

 

Voor wie:

-Alle arbeiders met een vaste (bepaalde en onbepaalde duur ) tewerkstelling binnen een West-Vlaamse bedrijf PC 111.1 & 111.2

-Alle interimarissen in een West-Vlaamse bedrijf PC 111.1 & 111.2 die opleiding hebben genoten tijdens maximaal hun laatste 8 maanden interim-periode, voor zover minimaal 6 maanden tewerkstelling kan worden bewezen in opeenvolgende contracten van bepaalde of onbepaalde duur binnen éénzelfde bedrijf

-Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep

 

Procedure:

-Voor de start van de opleiding: digitale aanvraag met programma en motivatie

-Bedrijven vanaf 20 arbeiders hebben de bevraging opleidingsbeleid ingevuld

-Voorafgaandelijk is de Ondernemingsraad, of, bij ontstentenis hiervan, de Syndicale Delegatie, geïnformeerd over het initiatief

-De Tofamcel beoordeelt de aanvragen

-Een combinatie met andere financiële tussenkomsten is niet toegelaten behalve deze met de KMO-portefeuille

-Uitbetaling op basis van aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding, dit ten laatste 3 maanden na de effectieve laatste opleidingsdag

-De aanvraag is identiek voor interimarissen, de uitbetaling gebeurt na het voldoen aan de voorwaarden