Diversiteit

Bedrijven

Een centraal uitgangspunt van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid is meer dan ooit het idee van evenredige arbeidsparticipatie.


Deze visie werd bekrachtigd in onder andere het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering. Hierdoor komt op dit ogenblik een grote beweging op gang om het diversiteitsmanagement overal in het bedrijfsleven toegang te doen vinden. Talrijke nieuwe gesubsidieerde initiatieven moeten dit voornemen concreet gestalte geven. De doelstelling is het aanbieden van kansen aan groepen die door omstandigheden de voeling met de arbeidsmarkt dreigen te verliezen, dit door het ondersteunen van bedrijven die concrete acties ondernemen op het vlak van instroom, doorstroom of integratie van iemand uit deze kansengroepen. Hiervoor heeft de Vlaamse Regering een subsidiëring voorzien. Ieder bedrijf dat een diversiteitsplan ontwikkelt kan twee derden van zijn kosten recupereren met een maximum van € 10 000.

 

Een dergelijk plan hoeft lang niet ingewikkeld te zijn. Een concrete uitwerking hoe een bestaand probleem (op vlak van diversiteit) zal worden aangepakt, volstaat. Concreet omvat een diversiteitsplan 4 stappen:

  • Probleem
  • Oorzaken van het probleem
  • Remediërende acties
  • Timing van het plan

 

 

Binnen het kader van de sectorconvenant tussen de sector en de Vlaamse Regering onder-steunt de sectorconsulent bedrijven die een dergelijk diversiteitsplan wensen te ontwikkelen. Voor de de concrete ontwikkeling van het plan werkt het fonds samen met de Serr-projectontwikkelaars diversiteit.

 

 

Voor meer info contacteer

Kristof De Vylder

Sectorconsulent Tofam West-Vlaanderen

051/79 27 33
kristof.devylder@tofam.be