Gratis Opleidingen VDAB

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen wil in de provincie een degelijk uitgebouwde opleidingsinfrastructuur voor metaalopleidingen. Vanuit deze investeringen kunnen wij aan de ondernemingen uit de provincie opleidingen bij VDAB deels gratis aanbieden.


Welke metaalopleidingen in West-Vlaanderen?

Verspaning

Draaien

Frezen

Teach-in Draaien/ Frezen

CNC-Draaien

CNC-Frezen

CNC/CAM

Economisch Verspanen

Meettechniek Mechanica

 

Mechanica

Planlezen Mechanica

Basistechnieken Mechanica

Onderhoudsmechanica

 

Lassen

Hoeknaadlassen

Plaatlassen

Buislassen

Elektrodelassen

Halfautomaatlassen MIG-MAG

TIG-Lassen

 

Industriële automatisering

Pneumatica

Hydraulica

Onderhoudselektriciteit

Aandrijftechnieken

PLC

 

Werktuigkundig tekenen

Autocad 2D - Autocad 3D

Inventor

 

 

Gratis opleiding

Dankzij de steun van TOFAM WVL zijn de eerste 40 uur opleiding per arbeider gratis. De eventuele resterende uren vallen ten laste van de onderneming.

 

Maar er is meer!
Behoort de werknemer tot de categorie "risicoarbeiders", dan kunt u voor de resterende uren een dossier Opleiding voor Risicoarbeiders indienen bij TOFAM West-Vlaanderen.

 

Van zodra de kredietlijn is uitgeput en indien de arbeiders vallen onder de risicogroepen, dan kunt u een beroep doen op de financiële tegemoetkoming van TOFAM West-Vlaanderen via de Opleiding voor Risicoarbeiders.

 

De lopende kredietlijn is geldig zolang er kredieturen beschikbaar zijn.

 

 

Procedure en criteria

Voor de planning van de opleiding neemt u contact op met het betrokken VDAB competentiecentrum (zie hieronder).

 

TOFAM West-Vlaanderen beoordeelt de aanvragen op volgende criteia:

  • Enkel arbeiders tewerkgesteld in een West-Vlaams bedrijf dat valt onder paritair comité 111.1&2 komen in aanmerking.
  • Enkel de eerste 40 uur per arbeider per opleiding komen in aanmerking. Onder opleiding verstaan we een traject dat een arbeider doorloopt om de opleidingsdoelstelling op vraag van het bedrijf te bereiken.
  • Enkel opleidingen die in een West-Vlaams competentiecentrum doorgaan komen in aanmerking.
  • Enkel technische opleidingen, zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst, komen in aanmerking. Informaticaopleidingen & opleidingen sociale vaardigheden kunnen enkel in aanmerking komen op vraag van TOFAM West-Vlaanderen.

 

Op voorafgaandelijke vraag van de VDAB of het bedrijf kan TOFAM West-Vlaanderen een afwijking toestaan op deze criteria. Hiervoor neemt de VDAB of het bedrijf voor de aanvraag contact op met TOFAM West-Vlaanderen, Kristof De Vylder: 0497 52 97 76.

 

 

Meer  informatie

Inlichtingen betreffende de opleiding en planning kunt u krijgen bij:

 

Competentiecentrum Ieper
Mevrouw Liesbet Vandermarcke
Campusmanager Ieper
Tel: 057 22 64 61

 

Competentiecentrum Brugge

De Heer Sven Derycke
Campusmanager Brugge
Tel: 050 31 81 22