Gratis Opleidingen VDAB

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen voorziet in samenwerking met VDAB in gratis opleiding op maat, dit in de competentiecentra Brugge en Ieper.


Welke metaalopleidingen in West-Vlaanderen

Verspaning (Brugge en Ieper)

Draaien

Frezen

Teach-in Draaien/ Frezen

CNC-Draaien

CNC-Frezen

CNC/CAM

Economisch Verspanen

Meettechniek Mechanica

 

Mechanica (Brugge en Ieper)

Planlezen Mechanica

Basistechnieken Mechanica

Onderhoudsmechanica

 

Lassen (Brugge en Ieper)

Hoeknaadlassen

Plaatlassen

Buislassen

Elektrodelassen

Halfautomaatlassen MIG-MAG

TIG-Lassen

 

Industriële automatisering (Brugge)

Pneumatica

Hydraulica

Onderhoudselektriciteit

Aandrijftechnieken

PLC

 

Werktuigkundig tekenen (Brugge)

Autocad 2D - Autocad 3D

Inventor

 

Gratis opleiding

TOFAM West-Vlaanderen voorziet in de eerste 40 uur opleiding per arbeider gratis. De eventuele resterende uren vallen ten laste van de onderneming.

 

Procedure en criteria

TOFAM West-Vlaanderen beoordeelt de aanvragen op volgende criteria:

  • Het bedrijf consulteert altijd wanneer van toepassing de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg
  • Enkel arbeiders tewerkgesteld in een West-Vlaams bedrijf dat valt onder paritair comité 111.1 & 111.2 komen in aanmerking
  • Enkel de eerste 40 uur per arbeider per opleiding komen in aanmerking. Onder opleiding verstaan we een traject dat een arbeider doorloopt om de opleidingsdoelstelling op vraag van het bedrijf te bereiken.
  • Enkel technische opleidingen, zoals hierboven vermeld, komen in aanmerking. Informaticaopleidingen & opleidingen sociale vaardigheden kunnen enkel in aanmerking komen op vraag van TOFAM West-Vlaanderen

 

Op voorafgaandelijke vraag van de VDAB of het bedrijf kan TOFAM West-Vlaanderen een afwijking toestaan op deze criteria. Hiervoor neemt de VDAB of het bedrijf voor de aanvraag contact op met TOFAM West-Vlaanderen, Kristof De Vylder: 0497 52 97 76

Voor de planning van de opleiding neemt u contact op met het betrokken VDAB competentiecentrum (zie hieronder).

 

Meer  informatie

Inlichtingen betreffende de opleiding en planning kunt u krijgen bij:

 

Competentiecentrum Ieper
De Heer Geert Taffin
Teamleader Industrie Ieper
Tel: 057 22 64 61

geert.taffin@vdab.be

 

Competentiecentrum Brugge

De Heer Sven Derycke

Teamleider Industrie 

Tel: 050 31 81 22    

sven.derycke@vdab.be

 

Alles mbt lassen Brugge:

De Heer Peter Linseele
Teamleader Industrie 
Tel: 050 31 81 22

peter.linseele@vdab.be