Ondersteuning outplacementbegeleiding

Bedrijven

TOFAM West-Vlaanderen continueert vanaf 1 juli 2019 de samenwerking met RiseSmart na een grondige marktbevraging. TOFAM West-Vlaanderen komt in belangrijke mate financieel tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met RiseSmart wordt opgestart. De tussenkomst voor deze begeleiding geldt voor alle arbeiders met minstens 1 jaar anciƫnniteit (of 230 dagen tewerkstelling binnen 2 jaar bewijzen als interim of tijdelijke arbeider) bij dezelfde werkgever in PC 111.


Outplacement bij individueel ontslag

Opzegperiode < 30 weken:

Arbeiders - 45 jaar:

Arbeiders die ontslagen worden door de werkgever (met uitzondering van ontslagen om zwaarwichtige redenen), kunnen op basis van vrijwilligheid en voor zover zij 1 jaar anciënniteit hebben, outplacementbegeleiding krijgen door RiseSmart. Deze outplacementbegeleiding is gratis voor zowel de werknemer als voor de werkgever.

 

Arbeiders + 45 jaar:

Ten gevolge van de CAO 82 bis hebben deze arbeiders recht op outplacementbegeleiding betaald door de werkgever. Voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, voorziet TOFAM West-Vlaanderen afhankelijk van de duurtijd van het traject in een tussenkomst.

 

Opzegperiode > 30 weken - ongeacht leeftijd:

Opzegtermijn te presteren:

Verplicht aanbod door de werkgever uiterlijk 4 weken na de aanvang van de opzeggingstermijn. Voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, voorziet TOFAM West-Vlaanderen afhankelijk van de duurtijd van het traject in een tussenkomst.

 

Opzegvergoeding:

Verplicht aanbod door de werkgever binnen de 15 dagen na einde van de arbeidsovereenkomst. Voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, voorziet TOFAM West-Vlaanderen enkel en alleen in een tussenkomst (afhankelijk van de duurtijd van het traject) wanneer er geen afhouding van de 4 weken inhouding op de opzegvergoeding wordt voorzien.

 

Outplacement bij meervoudig en collectief ontslag

Herstructureringen in bedrijven gaan vaak gepaard met ontslag van groepen arbeiders. Om de reïntegratie in de arbeidsmarkt van deze ontslagen medewerkers te bevorderen, ondersteunt TOFAM West-Vlaanderen de begeleiding van de betrokkenen door het outplacementbureau RiseSmart:

 

Toegangscriterium

  • meervoudig ontslag voor kleine ondernemingen < 30 werknemers: minimum 3 ontslagen arbeiders;
  • collectief ontslag:
    - bedrijven > 30 en < 100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers;
    - bedrijven > 100 en < 300 werknemers: minimum 10 % ontslagen werknemers;
    - bedrijven > 300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers.

 

Wanneer betrokken arbeiders toetreden tot de outplacementvoorzieningen, onderscheidt TOFAM West-Vlaanderen enerzijds groepsoutplacement (minimaal 2 personen in begeleiding) en anderzijds individuele begeleiding (1 persoon in begeleiding). Er wordt bij voorkeur voor een groepstraject gekozen, in overleg met RiseSmart wordt er in specifieke gevallen een individueel traject voorzien.

 

Financiele tussenkomst

In eerste instantie vraagt het bedrijf een tussenkomst aan bij de overheid. Na tussenkomst van de overheid voorziet TOFAM West-Vlaanderen volgende tussenkomst: de werkgever betaalt 300 euro per deelnemer, met een maximum van 50 % van de factuur.

 

Outplacement bij medische overmacht

De nieuwe outplacementregeling in kader van ontslag bij medische overmacht is van toepassing sinds de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, en enkel wanneer de werkgever zicht beroept op medische overmacht na afloop van een re-integratietraject.

Voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, voorziet TOFAM West-Vlaanderen afhankelijk van de duurtijd van het traject in een tussenkomst.

 

Procedure:

De werkgever contacteert RiseSmart, Evelien Heremans: 09/2101674 - 0486/029048 - evelien_heremans@risesmart.be

De werkgever informeert TOFAM West-Vlaanderen per mail over de opstart van een traject: shirley.willems@tofam.be 

RiseSmart sluit een contract met de werkgever.

De arbeider maakt kennis met het outplacementbureau en beslist of hij/ zij begeleiding wenst (wanneer na intake geen begeleiding wordt opgestart, betaalt TOFAM West-Vlaanderen deze intakekost integraal terug).

Een kopie van het contract tussen RiseSmart en de werkgever wordt door RiseSmart naar TOFAM West-Vlaanderen gestuurd.

De tussenkomst zal worden overgemaakt mits het voorleggen van de factuur, het betalingsbewijs en het correcte rekeningnummer van het bedrijf , door te sturen via mail naar veronique.devlaminck@tofam.be