BA4 voor niet elektriciens

Veiligheid & Milieu

Doelpubliek:

De opleiding BA 4 is bedoeld voor:
-Alle arbeiders PC 111 die in aanraking komen met een elektrische installatie
-Onderhoudstechniekers die onderhoud aan de machine uitvoeren en wijzigingen aanbrengen
Een training BA4 waarschuwt voor alle mogelijke gevaarlijke situaties en leert de medewerker hoe zichzelf te beschermen.

 

Doelstellingen:

Veilig en efficiënt leren werken.
Na de opleiding kennen de cursisten de componenten van de elektrische installaties, kennen ze de correcte werkwijze voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden. Ze kennen de gevaren verbonden met het uitvoeren van deze werkzaamheden. De bedoeling is hen inzicht te geven in het gevaar van de situaties. De cursisten moeten duidelijk weten welke acties wel en niet binnen hun actieveld/bevoegdheid vallen.

 

Inhoud:

- Inleiding
- Het elektrisch materiaal
- De elektrische installatie
- Bescherming van personen

De lessen worden gegeven door instructeurs van Syntra die hiervoor werden opgeleid.

 

 Data

1 dag op 10 mei 2021
9.00 u tot 16.00 u.

!! Als gevolg van de huidige corona-situatie kan er geen broodjeslunch voorzien worden !!Locatie

Syntra West
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk
Gratis parking beschikbaarterug


Inschrijven voor deze opleiding


Deze opleiding is volzet.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel: *
RSZ-nummer: *
BTW-nummer: *
Contactpersoon: *
E-mailadres contactpersoon: *
Aantal deelnemers: *
Deelnemer 1
Voornaam: *
Naam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Geslacht: *
Nationaliteit: *
Specifieer nationaliteit: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Hoogst behaald diploma: *
Statuut: *
Startdatum interim contract: *
dd-mm-jjjj
Paritair comité: *
Deelnemer 2
Voornaam: *
Naam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Geslacht: *
Nationaliteit: *
Specifieer nationaliteit: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Hoogst behaald diploma: *
Statuut: *
Startdatum interim contract: *
dd-mm-jjjj
Paritair comité: *
Deelnemer 3
Voornaam: *
Naam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Geslacht: *
Nationaliteit: *
Specifieer nationaliteit: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Hoogst behaald diploma: *
Statuut: *
Startdatum interim contract: *
dd-mm-jjjj
Paritair comité: *
Deelnemer 4
Voornaam: *
Naam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Geslacht: *
Nationaliteit: *
Specifieer nationaliteit: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Hoogst behaald diploma: *
Statuut: *
Startdatum interim contract: *
dd-mm-jjjj
Paritair comité: *
Deelnemer 5
Voornaam: *
Naam: *
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Geslacht: *
Nationaliteit: *
Specifieer nationaliteit: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Hoogst behaald diploma: *
Statuut: *
Startdatum interim contract: *
dd-mm-jjjj
Paritair comité: *
Datum
 

 

Annulatievoorwaarden

Eventuele annulatie van de cursist wordt aan TOFAM West-Vlaanderen gemeld minimaal 1 week vóór aanvang van de opleiding. Bij ziekte of overmacht wordt een geldig attest overgemaakt aan TOFAM West-Vlaanderen. Indien niet wordt voldaan aan de annulatievoorwaarden zal TOFAM West-Vlaanderen de opleidingskost overmaken aan het bedrijf.
terug