Taal

Open Aanbod

TOFAM West-Vlaanderen, TOFAM Oost-Vlaanderen en Vormetal voorzien in een gezamenlijk open aanbod voor arbeiders - PC 111 en bedienden - PC 209.
Voor alle titels binnen Taal kan u terecht bij Vormetal. Via volgende link kan u alle informatie terugvinden alsook uw medewerkers inschrijven.
U kan zowel uw arbeiders als bedienden inschrijven, dit volgens de voorwaarden en afspraken die bij Vormetal van toepassing zijn.
Nederlands op de werkvloer

Vanuit onze metaalsector is er volgend aanbod en visie in kader van Nederlands op de werkvloer:

 

Nederlands op de werkvloer met focus op de anderstalige medewerker(s):

INOM Arbeiders, het nationaal sectorfonds PC 111 voorziet in de financiële ondersteuning wanneer u als onderneming een aanbod Nederlands voor anderstaligen organiseert binnen uw onderneming, lees via volgende link de reglementering na (doorklikken naar ‘NODW / NODW+').

U mag in deze zelf de opleidingspartner kiezen, volgende 2 partners adviseren we vrijblijvend binnen onze provincie West-Vlaanderen:

Groep Intro – Hilde Bouckenooghe ; hilde.bouckenooghe@groepintro.be , 0473 80 70 24

Mentor – Piet Lareu ; P.Lareu@mentorvzw.be  , 056 23 72 80

BLCC - Stephanie Deblaere ; stephanie.deblaere@blcc.be , 056 22 73 51

 

Nederlands op de werkvloer met focus op de anderstalige medewerker(s) en zijn werkomgeving:

De sector voorziet in een gratis aanbod wanneer u als onderneming een aanbod Nederlands op de werkvloer met een plus (NODW+) i.s.m VDAB organiseert. Het aanbod legt de focus op talige coaching van anderstaligen en de Nederlandstalige omgeving. Men richt zich onder andere op de communicatie op de werkvloer, waarbij men de Nederlandstalige collega's zoveel mogelijk betrekt. De lessen en de taalcoaching gebeuren bij voorkeur op de werkvloer en tijdens de werkuren. Het gaat dus niet alleen om 'lessen Nederlands' maar om een totaalaanpak, waardoor de communicatie in de toekomst optimaal kan verlopen bij het onthaal en de begeleiding van nieuwe anderstalige medewerkers. Men levert eveneens taaltools aan die helpen om zelfredzaam ondersteuning te bieden bij de start en begeleiding van een anderstalige.

Contactpersoon voor onze provincie West-Vlaanderen:

Henk Vandenbroucke

Teamleider West-Vlaanderen Nederlands voor anderstaligen

T 056 24 74 87

GSM 0487 62 67 69 

henk.vandenbroucke@vdab.be

 

Steeds beschikbaar voor verdere vragen,

Veel succes,

 

Shirley Willems - Adviseur Opleiding & Arbeidsmarkt TOFAM West-Vlaanderen