Techniek

Open Aanbod

Elektriciteit

23 april 2019

Basis industriële elektriciteit

In heel wat productiebedrijven wordt van operatoren en ander niet-elektrisch geschoold personeel verwacht dat zij elementaire problemen met elektriciteit kunnen oplossen. Deze opleiding biedt de ideale oplossing met een brede waaier aan topics.

Meer info en inschrijven


21 mei 2019

PLC Siemens S7 module 2: gevorderde programmatie - foutenanalyse

TOFAM West-Vlaanderen organiseert PLC Siemens S7 module 2

Meer info en inschrijven


04 juni 2019

Veilig schakelen op hoogspanning

Elk bedrijf dat aangesloten is op het hoogspanningsnet heeft één of meerdere hoogspanningscabines staan. Onderhoudstechnici zijn meestal de eerst aangesprokenen om bij defecten of bij werken deze hoogspanning af te schakelen of terug aan te schakelen.

Meer info en inschrijven


04 juni 2019

Analytisch storingzoeken

Na de opleiding weten de deelnemers hoe ze een storing kunnen herkennen en detecteren.

Meer info en inschrijven

Kunststoffen

12 maart 2019

Spuitgieten voor gevorderden

Deze cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces. Deze cursus is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden
met praktische voorbeelden.

Meer info en inschrijven

Mechanica

25 april 2019

Basis onderhoudsmechanica

In heel wat onderhoudstaken in de industrie komen veel mechanische aspecten voor. Toch vergt het mechanisch onderhoud van machines een brede en diepe kennis van de techniek.

Meer info en inschrijven