Techniek

Open Aanbod

Elektriciteit

03 september 2019

PLC Siemens S7 module 1: elementaire hard- en software

TOFAM West-Vlaanderen organiseert PLC Siemens S7 module 1

Meer info en inschrijven


14 oktober 2019

Basis industriële elektriciteit

In heel wat productiebedrijven wordt van operatoren en ander niet-elektrisch geschoold personeel verwacht dat zij elementaire problemen met elektriciteit kunnen oplossen. Deze opleiding biedt de ideale oplossing met een brede waaier aan topics.

Meer info en inschrijven


15 oktober 2019

PLC Siemens S7 module 2: gevorderde programmatie - foutenanalyse

TOFAM West-Vlaanderen organiseert PLC Siemens S7 module 2

Meer info en inschrijven


13 november 2019

Analytisch storingzoeken

Na de opleiding weten de deelnemers hoe ze een storing kunnen herkennen en detecteren.

Meer info en inschrijven


02 december 2019

Veilig schakelen op hoogspanning

Elk bedrijf dat aangesloten is op het hoogspanningsnet heeft één of meerdere hoogspanningscabines staan. Onderhoudstechnici zijn meestal de eerst aangesprokenen om bij defecten of bij werken deze hoogspanning af te schakelen of terug aan te schakelen.

Meer info en inschrijven

Kunststoffen

03 oktober 2019

Basis grondstoffentechnologie

Wat zijn kunststoffen? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe worden ze ingedeeld? Welke eigenschappen
hebben ze? Hoe worden hun eigenschappen geanalyseerd? Allemaal vragen
waarop u in deze cursus een antwoord krijgt.

Meer info en inschrijven


08 oktober 2019

Spuitgieten voor starters

Opleiding voor iedereen die in contact komt met spuitgieten en zowel theoretisch als praktisch meer
kennis wenst op te bouwen: operatoren, ploegleiders, personen die te maken hebben met spuitgietproducten.

Meer info en inschrijven


07 november 2019

Spuitgieten voor gevorderden

Deze cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces. Deze cursus is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden
met praktische voorbeelden.

Meer info en inschrijven

Mechanica

17 oktober 2019

Basis onderhoudsmechanica

In heel wat onderhoudstaken in de industrie komen veel mechanische aspecten voor. Toch vergt het mechanisch onderhoud van machines een brede en diepe kennis van de techniek.

Meer info en inschrijven