Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid

Werkzoekenden

Ben je tijdelijk werkloos en wil je graag deze vrijgekomen tijd gebruiken om jezelf bij te scholen? TOFAM West-Vlaanderen wil je hier graag in ondersteunen en aanmoedigen.


Voor wie?

-Je bent een arbeider met een contract van bepaalde of onbepaalde duur in dienst bij een West-Vlaams bedrijf onder PC 111 (metaalsector)

-Je bent tijdelijk werkloos

-Op eigen initiatief volg je opleiding tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid

 

Welke opleiding en ondersteuning?

-Alle opleidingen. Kies zelf welke opleiding en via welke opleidingspartner

Bij twijfel: TOFAM West-Vlaanderen helpt jou hierbij graag op weg. Bel ons voor ondersteuning 051/ 79 27 33 of stuur een mail met je vraag: veronique.devlaminck@tofam.be

-Voor langdurige opleidingen is overleg met de werkgever aangewezen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een opleiding onderbroken wordt omdat je onverwachts teruggeroepen wordt

 

Welke aanmoediging?

-Het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt door TOFAM West-Vlaanderen gedragen

-Per opleidingsdag voorziet TOFAM West-Vlaanderen een brutopremie van 14,54 euro (= netto 11,31 euro) bovenop je werkloosheidsuitkering en bovenop de toeslag van het Fonds voor Bestaanszekerheid

-Verplaatsingsvergoeding van 0,3542 euro per kilometer

 

Procedure?

-Het initiatief is in voege vanaf 1 september 2020 (tussenkomsten kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd)

-Volg je gewenste opleiding. Je kan dit zelf rechtstreeks organiseren met je gekozen opleidingspartner of TOFAM West-Vlaanderen kan je hierbij ondersteunen

-Informeer de opleidingspartner dat TOFAM West-Vlaanderen rechtstreeks het inschrijvingsgeld zal betalen, indien je toch zelf reeds het inschrijvingsgeld hebt betaald kan je dit terugvorderen op basis van het voorleggen van de factuur

 Facturatiegegevens: TOFAM West-Vlaanderen, Kwadestraat 149, 8800 Roeselare

                                      Ondernemingsnr. 0435.195.943

                                      Geen BTWnr. wegens niet BTW-plichtig

-De aanvraag van de premie en verplaatsingsvergoeding kan via volgend aanvraagformulier ‘Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid’ klik hier voor het document. Formulier wordt ingediend bij je vakbond of rechtstreeks bij TOFAM West-Vlaanderen

-De tussenkomst wordt via overschrijving uitbetaald, hiervan ontvang je een bevestigingsdocument per mail en de fiscale fiche 281.18 via onze uitbetalingspartner Attentia

-Heb je de premie ontvangen, vul het formulier C1F van RVA in – klik hier voor het document (Verklaring betreffende de ontvangen financiële voordelen in het kader van een opleiding) en bezorg dit aan je vakbond of indien niet gesyndiceerd aan jouw uitbetalingsinstelling