Premie Beroepsopleiding en Tewerkstellingspremie

Werkzoekenden

VDAB organiseert in West-Vlaanderen tal van opleidingen waarmee je in de metaalsector tewerkgesteld kan worden. Om werkzoekenden die een dergelijke opleiding volgen te ondersteunen voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een financiƫle tegemoetkoming. De financiƫle tussenkomst bestaat uit een premie beroepsopleiding enerzijds en een tewerkstellingspremie anderzijds.


Premie beroepsopleiding

-U bent werkzoekende

-U volgt een technische metaalsector gerelateerde beroepsopleiding (zie lijst website) in een VDAB-competentiecentrum waarbij nieuwe en te vervolmaken competenties worden aangeleerd die toeleiden naar een beroep in de metaalsector PC 111 en of IBO-traject binnen een metaalbedrijf PC 111

-Opleidingsperiode van minstens 1 maand (uitzonderingen kunnen worden voorgelegd)

-U heeft de opleiding succesvol afgerond

 

Voor onderstaande opleidingen kan je terecht bij Vormetal - Sectorfonds PC 209 Oost- en West-Vlaanderen - Bedienden Metaal:

Opleiding gestart 1 juni 2017 en later:

  • Industrieel tekenaar
  • Mechanisch tekenaar
  • Technisch administratief medewerker (i.s.m. de sector)

Via volgende link kan je de volledige regelegeving van Vormetal nalezen, alsook het correcte aanvraagformulier downloaden.

 

TOFAM West-Vlaanderen voorziet in een tussenkomst van bovenstaande opleidingen voor de periode opleiding gestart 1 januari 2015 tem 31 mei 2017.

 

 

IBO-opleiding

Het systeem IBO wordt gelijkgesteld met een VDAB-opleiding. Deze periode komt dus eveneens in aanmerking voor de premie beroepsopleiding.


De premie zal toegekend worden voor maximaal 220 dagen.
Het aanvragen van een beroepsopleidingenpremie is mogelijk tot 3 jaar na het einde van de gevolgde opleiding.

 

 

Tewerkstellingspremie

Bewijs je na het volgen van een beroepsopleiding bij de VDAB binnen de 24 maanden minstens 6 & 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (Paritair Comité 111) in West-Vlaanderen dan maak je bovendien aanspraak op een tewerkstellingspremie.
Interimaris opgepast: werkte je de eerste maanden als interimaris in hetzelfde bedrijf, dan kan deze periode met een maximum van 3 maanden meegerekend worden voor de berekening van de totale tewerkstellingsduur indien de vaste tewerkstellingsperiode direct aansluit op de interim-periode binnen hetzelfde bedrijf.

 

Aan de slag als bediende binnen PC 209:

-De aanvrager ontving de beroepsopleidingspremie (ook toegekend vanuit TOFAM West-Vlaanderen)

-Tewerkstelling als bediende vanaf 2018 in een Oost- en West-Vlaams metaalbedrijf (PC 209) binnen de 2 jaar na het afronden van de opleiding

Via volgende link kan je de volledige regelgeving van Vormetal nalezen, alsook het correcte aanvraagformulier downloaden.

 

Bedragen van de premies

  • Premie beroepsopleiding: € 5,00 (bruto) - bedrijfsvoorheffing = € 3,64 (netto) per dag met een maximum van 220 dagen.
  • Tewerkstellingspremie na 6 maanden: € 242,02 (bruto) - bedrijfsvoorheffing = € 176,07 (netto)
  • Tewerkstellingspremie na 12 maanden: € 484,02 (bruto) - bedrijfsvoorheffing = € 352,12 (netto)

 

TOFAM West-Vlaanderen houdt zelf de bedrijfsvoorheffing aan de bron af die wordt doorgestort naar de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

 

 

Premie aanvragen

De aanvraag moet gebeuren via de standaardformulieren.

De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de vakbonden, het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen of downloadbaar via de website.
Download aanvraagformulier Beroepsopleidingspremie

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 6 maanden

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 12 maanden

Formulieren worden ingediend bij je vakbond of op het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen.

Combinatie met de 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector' is niet mogelijk.

 

 

Meer inlichtingen

TOFAM West-Vlaanderen

Premieverantwoordelijke: Veronique De Vlaminck

Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare

Tel. 051/79 27 33

veronique.devlaminck@tofam.be

 

ABVV-Metaal West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Conservatoriumplein 9 - 5de verdieping
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 50 84

 

ACV-Metea West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Henri Horriestraat 31

8800 Roeselare
Tel.: 051 23 58 00

 

ACLVB West-Vlaanderen
Meensesteenweg 332
8800 Roeselare
Tel.: 051 27 20 60