Premie Beroepsopleiding en Tewerkstellingspremie

Werkzoekenden

VDAB organiseert in West-Vlaanderen tal van opleidingen waarmee je in de metaalsector tewerkgesteld kan worden. Om werkzoekenden die een dergelijke opleiding volgen te ondersteunen voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een financiƫle tegemoetkoming. De financiƫle tussenkomst bestaat uit een premie beroepsopleiding enerzijds en een tewerkstellingspremie anderzijds.


Premie beroepsopleiding

Wie als werkzoekende met succes een opleiding volgt bij een VDAB-competentiecentrum heeft recht op een premie beroepsopleiding. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen metaalopleidingen en andere opleidingen:

 

 

Metaalopleidingen

Volg je een erkende metaalopleiding bij de VDAB (zie lijst website) dan kom je na de opleiding in aanmerking voor de premie beroepsopleiding. De aanvraag kan direct na de opleiding gebeuren.

 

 

Andere opleidingen

Volg je een opleiding bij de VDAB die niet op de lijst vermeld wordt dan moet je, om in aanmerking te komen voor een premie beroepsopleiding, binnen de 24 maanden na het einde van de opleiding minimaal 6 maanden tewerkstelling in een bedrijf uit de sector bewijzen. De premie beroepsopleiding wordt dan met terugwerkende kracht uitgekeerd.

 

Voor onderstaande opleidingen kan je terecht bij Vormetal - Sectorfonds PC 209 Oost- en West-Vlaanderen - Bedienden Metaal:

Opleiding gestart 1 juni 2017 en later:

  • Industrieel tekenaar
  • Mechanisch tekenaar
  • Technisch administratief medewerker (i.s.m. de sector)

Via volgende link kan je de volledige regelegeving van Vormetal nalezen, alsook het correcte aanvraagformulier downloaden.

 

TOFAM West-Vlaanderen voorziet in een tussenkomst van bovenstaande opleidingen voor de periode opleiding gestart 1 januari 2015 tem 31 mei 2017.

 

 

IBO-opleiding

Het systeem IBO wordt gelijkgesteld met een VDAB-opleiding. Deze periode komt dus eveneens in aanmerking voor de premie beroepsopleiding.


De premie zal toegekend worden voor maximaal 220 dagen.
Het aanvragen van een beroepsopleidingenpremie is mogelijk tot 3 jaar na het einde van de gevolgde opleiding.

 

 

Tewerkstellingspremie

Bewijs je na het volgen van een beroepsopleiding bij de VDAB binnen de 24 maanden minstens 6 & 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (Paritair Comité 111.1 & 111.2) in West-Vlaanderen dan maak je bovendien aanspraak op een tewerkstellingspremie.
Interimaris opgepast: werkte je de eerste maanden als interimaris in hetzelfde bedrijf, dan kan deze periode met een maximum van 3 maanden meegerekend worden voor de berekening van de totale tewerkstellingsduur indien de vaste tewerkstellingsperiode direct aansluit op de interim-periode binnen hetzelfde bedrijf.

 

Aan de slag als bediende binnen PC 209:

-De aanvrager ontving de beroepsopleidingspremie (ook toegekend vanuit TOFAM West-Vlaanderen)

-Tewerkstelling als bediende vanaf 2018 in een Oost- en West-Vlaams metaalbedrijf (PC 209) binnen de 2 jaar na het afronden van de opleiding

Via volgende link kan je de volledige regelegeving van Vormetal nalezen, alsook het correcte aanvraagformulier downloaden.

 

Bedragen van de premies

  • Premie beroepsopleiding: € 5,00 per dag met een maximum (220 dagen) van € 1100,00.
  • Tewerkstellingspremie na 6 maanden: € 239,60
  • Tewerkstellingspremie na 12 maanden: € 479,18


Gecumuleerd kan je een premie tot € 1.818,78 ontvangen. De premiebedragen zijn brutobedragen. TOFAM West-Vlaanderen houdt zelf de bedrijfsvoorheffing aan de bron af die wordt doorgestort naar de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

 

 

Premie aanvragen

De aanvraag moet gebeuren via de standaardformulieren.

De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de vakbonden, het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen of downloadbaar via de website.
Download aanvraagformulier Beroepsopleidingspremie

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 6 maanden

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 12 maanden

Formulieren worden ingediend bij je vakbond of op het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen.

Combinatie met de 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector' is niet mogelijk.

 

 

Meer inlichtingen

TOFAM West-Vlaanderen

Premieverantwoordelijke: Anja Noyelle
AA Tower, Technologiepark 122
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 242 49 54

anja.noyelle@tofam.be

 

ABVV-Metaal West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Conservatoriumplein 9 - 5de verdieping
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 50 84

 

ACV-Metea West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Henri Horriestraat 31

8800 Roeselare
Tel.: 051 23 58 00

 

ACLVB West-Vlaanderen
Houtkaai 17
8000 Brugge
Tel.: 050 33 25 97