Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector

Werkzoekenden

Bewijs na je ontslag, je was werkzaam als arbeider binnen een West-Vlaams metaalbedrijf PC 111 en zelf woonachtig in West-Vlaanderen, binnen de 24 maanden minstens 6 & 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalbedrijven PC 111 in West-Vlaanderen en maak aanspraak op de 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector'.


  • Ontslag door de werkgever met ontslagdatum vanaf 1 januari 2019
  • Niet ontslag om dringende reden
  • Hertewerkstelling bij dezelfde werkgever geldt niet binnen deze maatregel, evenmin overname na faillissement
  • Periode: bewijst 6 en 12 maanden tewerkstelling binnen 24 maanden, dit hoeven geen aaneensluitende periodes te zijn. De laatste effectieve werkdag geldt als startdatum voor de referentieperiode van 24 maanden. Een kopie van de C4 kan hier gemakkelijk worden gebruikt als bewijs
  • Interimaris: werk je de eerste maanden als interimaris, dan kan deze periode met een maximum van 3 maanden meegerekend worden voor de berekening van de totale tewerkstellingsduur indien de vaste tewerkstelling aansluit op de interim-periode binnen hetzelfde bedrijf

 

 

Bedragen van de premies

  • Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector - 6 maanden: € 242,02 (bruto) - bedrijfsvoorheffing = € 176,07 (netto)
  • Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector - 12 maanden: € 484,02 (bruto) - bedrijfsvoorheffing = € 352,12 (netto)

 

TOFAM West-Vlaanderen houdt zelf de bedrijfsvoorheffing aan de bron af die wordt doorgestort naar de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd (Sectorindex).

 

 

Premie aanvragen

Download aanvraagformulier 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector - 6 maanden'

Download aanvraagformulier 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector - 12 maanden'

 

Formulieren worden ingediend bij je vakbond of via het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen.

Combinatie met de 'Tewerkstellingspremie' is niet mogelijk.

 

 

Meer inlichtingen

TOFAM West-Vlaanderen

Premieverantwoordelijke: Veronique De Vlaminck

Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare

Tel.: 051/79 27 33

veronique.devlaminck@tofam.be

 

ABVV-Metaal West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Conservatoriumplein 9 - 5de verdieping
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 50 84

 

ACV-Metea West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat

Henri Horriestraat 31

8800 Roeselare
Tel.: 051 23 58 00

 

ACLVB West-Vlaanderen
Meensesteenweg 332
8800 Roeselare
Tel.: 051 27 20 60