Tewerkstellingspremie

Werknemers

Bewijs je na het volgen van een beroepsopleiding bij VDAB binnen de 24 maanden minstens 6 & 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (Paritair Comité 111) in West-Vlaanderen dan maak je aanspraak op een tewerkstellingspremie.


Interimaris opgepast: werkte je de eerste maanden als interimaris in hetzelfde bedrijf, dan kan deze periode met een maximum van 3 maanden meegerekend worden voor de berekening van de totale tewerkstellingsduur indien de interimtewerkstelling direct aansluit op de vaste tewerkstelling binnen hetzelfde bedrijf.

 

Aan de slag als bediende binnen PC 209:

-De aanvrager ontving de beroepsopleidingspremie (ook toegekend vanuit TOFAM West-Vlaanderen)

-Tewerkstelling als bediende vanaf 2018 in een Oost- en West-Vlaams metaalbedrijf (PC 209) binnen de 2 jaar na het afronden van de opleiding

Via volgende link kan je de volledige regelegeving van Vormetal nalezen, alsook het correcte aanvraagformulier downloaden.

 

 

Premie

Tewerkstellingspremie na 6 maanden: € 242,02.
Tewerkstellingspremie na 12 maanden: € 484,02.

 

De premiebedragen zijn brutobedragen. TOFAM West-Vlaanderen houdt zelf de bedrijfsvoorheffing aan de bron af die wordt doorgestort naar de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

 

Premie aanvragen

De aanvraag tot deze premies moet gebeuren via de standaard formulieren.
De aanvraagformulieren zijn eveneens te verkrijgen bij de vakbonden en het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen.
Formulieren worden ingediend bij je vakbond of indien niet gesyndiceerd op het secretariaat van TOFAM West-Vlaanderen.

Combinatie met de 'Tewerkstellingspremie bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector' is niet mogelijk.

 

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 6 maanden

Download aanvraagformulier Tewerkstellingspremie 12 maanden

 

 

Inlichtingen en advies

Werkzoekenden die aangesloten zijn bij een vakbond kunnen steeds terecht bij hun dienstencentrum, werkloosheidsdienst of de regionale kantoren verbonden aan de metaalsector.

 

 

TOFAM West-Vlaanderen

Premieverantwoordelijke: Veronique De Vlaminck

Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare

Tel. 051/79 27 33

veronique.devlaminck@tofam.be

 

ABVV-Metaal West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat
Conservatoriumplein 9 - 5de Verdieping
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 50 84

 

ACV Metea West-Vlaanderen
Provinciaal Secretariaat
H. Horriestraat 31

8800 Roeselare
Tel.: 051 23 58 00

 

ACLVB West-Vlaanderen
Meensesteenweg 332
8800 Roeselare
Tel.: 051 27 20 60