Tussenkomst inschrijvingsgeld individuele opleiding

Werknemers

Arbeiders die na de werkuren een opleiding volgen kunnen hiervoor een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost.


Voor wie?

Voor elke arbeider die in dienst is in een West-Vlaams bedrijf uit de sector tijdens de opleiding en dit uiterlijk op de laatste dag van de opleiding.

Let wel: interimtewerkstelling komt niet in aanmerking.

 

 

Welke opleiding?

De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Syntra-West.
Enkel de opleidingen (metaal-, informatica- & taalopleidingen) vermeld op de lijst komen in aanmerking. Bekijk limitatieve lijst.

Niet-technische opleidingen dienen minimaal 32 uren te duren.

 

 

Tussenkomst?

Het inschrijvingsgeld hoeft geen minimumbedrag te kennen.
De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 110.

 

 

Procedure?

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier via uw vakbond of indien niet gesyndiceerd rechtstreeks bij TOFAM West-Vlaanderen, TAV Veronique De Vlaminck- Westwing Park Roeselare - Kwadestraat 149 - 8800 Roeselare

.
Enkel de individuele aanvrager of een erkende vakbond kan het formulier indienen.
De tussenkomst wordt via overschrijving aan de aanvrager betaald.
Er zal geen tussenkomst uitbetaald worden indien de aanvrager meer dan 20% onwettig afwezig was op de opleiding.

 

Download aanvraagformulier Individuele Opleiding