Tewerkstellings- en opleidingsfonds arbeiders metaal

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaal en technologische industrie, de opdracht om tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse metaalarbeiders (PC 111) te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.

Nieuws


15 maart 2019

Vreemde Vragen

De diversiteit in onze samenleving neemt toe. Zo’n 11 procent van de West-Vlamingen heeft een migratieachtergrond en dat laat zich ook voelen op de werkvloer. De toenemende diversiteit kan vragen bij werkgevers teweegbrengen. De website vreemdevragen.be gidst werkgevers door het ondersteuningsaanbod zodat drempels en hindernissen constructief aangepakt kunnen worden.

Meer


Meer nieuws

Nieuwe visie bedrijfsopleidingen vanaf 2019

De toekomst is aan technisch talent

Open opleidingsaanbod voor arbeiders en bedienden samen

Open aanbod voorjaar 2018 online